Nowy semestr, nowi goście

Nowy semestr, nowi goście

Pierwsi Erasmusi zameldowali się już w akademiku naszej uczelni. Olha i Kateryna przyjechały do KPSW na semestr letni 2015/2016.

Studentki kształcą się na co dzień w swoich rodzimych uczelniach – Kateryna studiuje wychowanie fizyczne w Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Kultury Fizycznej, natomiast Olha studiuje filologię angielską w Winnickim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Michała Kociubińskiego. W naszej uczelni studentki będą kontynuowały swoje kierunki studiów.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa po raz pierwszy przyjmuje w ramach programu Erasmus+ studentki z lwowskiej i winnickiej uczelni. Jest to kontynuacja projektu, który zakłada wymianę studentów i nauczycieli akademickich z krajów partnerskich Unii Europejskiej. Jest to czynnik do rozwoju zarówno KPSW, jak i pozostałych uczelni biorących udział w projekcie,

Wszystkie trzy szkoły wyższe podkreślają chęć kontynuacji współpracy nie tylko w ramach Erasmusa, ale również w zakresie naukowym. Uniwersytet ze Lwowa w zakresie edukacji fizycznej, a uniwersytet z Winnicy w zakresie przedmiotów humanistycznych. Obie uczelnie mogą pochwalić się bardzo dużym dorobkiem naukowym, którym chętnie podzielą się z polskim partnerem. Studenci z Ukrainy w KPSW mogą korzystać z dobrego zaplecza dydaktycznego oraz akademika. W dniach od 4 do 8 kwietnia br., w KPSW zostaną zorganizowane specjalne spotkania, podczas których pracownicy naukowi z tych uczelni będą mogli spotkać się  z naszymi pracownikami i studentami.

Życzymy studentkom szybkiego zaaklimatyzowania się na uczelni i powodzenia w nowym semestrze, który rozpocznie się już 22 lutego.