Obchody Święta Niepodległości w Jeleniej Górze

Obchody Święta Niepodległości w Jeleniej Górze

Zaproszamy do obejrzenia relacji z obchdów Święta Niepodległości w Jeleniej Górze. Naszą Uczelnie reprezentowali prorektor dr inż. Tadeusz Lewandowski, prodziekan WNHiS mgr Magdalena Baczyńska, przewodnicząca  Samorządu Studeckiego KPSW Agnieszka Wieczysty, oraz studenka II roku dietetyki Dagmara Pałasz. W skład Pocztu Sztandarowego KPSW weszli Natalia Lipka, Krzysztof Sadło oraz Dagmara Pałasz.