Obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Cichoń

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Cichoń

Z prawdziwą przyjemnością informujemy,  że w dniu 16 marca 2017 r. na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Doroty Cichoń, której został nadany stopień doktora.

Komisja Egzaminacyjna jednogłośnie przyjęła obronę, doceniając wkład pracy, rzetelne wykonanie oraz wiedzę merytoryczną zawarte w rozprawie autorstwa mgr Doroty Cichoń pt. „Ocena efektów autorskiego programu zdrowotnego w zakresie funkcjonalnej sprawności fizycznej u kobiet starszych”

Serdecznie gratulujemy dr Dorocie Cichoń sukcesu i życzymy dalszych, wybitnych osiągnięć oraz satysfakcji zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym!

rozprawa5
rozprawa1
rozprawa2
rozprawa3
rozprawa4