Od wyobraźni do Kreacji - relacja

Od wyobraźni do Kreacji - relacja

W dniu 25.04.2017 roku odbyła się w naszej Uczelni I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna pt. Dziecko w przestrzeniach edukacji artystycznejOd wyobraźni do Kreacji”. Wśród zaproszonych prelegentów gościliśmy naukowców i praktyków z całej Polski. Profesor Piotr Baron omówił zagadnienie kreatywności nauczyciela muzyki w kontekście jego kompetencji. Profesor Lidia Kataryńczuk-Mania zwróciła uwagę na uniwersalność edukacji muzycznej, jej heterogeniczność i związki z dyscyplinami i subdyscyplinami wiedzy. Profesor Dorota Plucińska akcentowała podejście komunikacyjne i interakcyjne w edukacji wczesnoszkolnej podkreślając znaczenie żywego słowa na zajęciach z młodszymi dziećmi. Profesor Mirosław Kisiel uznał, że muzykowanie jest najwyższą wartością w wychowaniu dziecka. Profesor Maciej Kołodziejski przedstawił możliwości aplikacji teorii uczenia się muzyki według Edwina Eliasa Gordona do praktyki wczesnej edukacji. Doktor Fryderyk Drejer przedstawił znaczenie ruchu i gestu jako formy komunikacji i animacji teatralnej. Inni prelegenci (doktoranci wyżej wymienionych profesorów) poruszyli problematykę muzycznych fascynacji dzieci, rozwijania wyobraźni i kreatywności uczniów, roli muzyki w kreatywnej edukacji i możliwości wypełniania przestrzeni artystycznej placówek. Dodatkowym wydarzeniem był występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze pt. „Opowieść o Chopinie” przygotowany pod kierunkiem Iwony Miłobędzkiej. Dopełnieniem konferencji były warsztaty rozwijające kreatywność uczestników. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród nauczycieli miasta Jeleniej Góry. Udział wzięli także studenci KPSW w Jeleniej Górze, dla których wydarzenie to miało znaczenie w wymiarze poznawczym, kształcącym i wychowawczym.

Prof. Maciej Kołodziejski