Odbiór rzeczy osobistych pozostawionych w krytej pływalni i hali sportowej.

Odbiór rzeczy osobistych pozostawionych w krytej pływalni i hali sportowej.

UWAGA STUDENCI


W TERMINIE OD 05. 05 DO 31. 05 br. BĘDZIE MOŻNA ODEBRAĆ POZOSTAWIONE
W KRYTEJ PŁYWALNI ORAZ HALI SPORTOWEJ RZECZY OSOBISTE.

WARUNKIEM OTRZYMANIA POZOSTAWIONEJ WŁASNOŚCI BĘDZIE PODANIE JEJ SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEZ WŁAŚCICIELA.

PO WW TERMINIE NIEODEBRANE RZECZY ZOSTANĄ WYWIEZIONE DO UTYLIZACJI.