Odbiór rzeczy pozostawionych na Hali Sportowej

Odbiór rzeczy pozostawionych na Hali Sportowej

UWAGA STUDENCI
W TERMINIE OD 22. 10 DO 31. 10 BR. BĘDZIE MOŻNA ODEBRAĆ POZOSTAWIONE
W HALI SPORTOWEJ RZECZY OSOBISTE.
WARUNKIEM OTRZYMANIA POZOSTAWIONEJ WŁASNOŚCI BĘDZIE PODANIE JEJ SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEZ WŁAŚCICIELA.
PO W/W TERMINIE NIEODEBRANE RZECZY ZOSTANĄ USUNIĘTE.