Oferta pracy: Starszy wykładowca / wykładowca  w Zakładzie Filologii

Oferta pracy: Starszy wykładowca / wykładowca w Zakładzie Filologii

Starszy wykładowca / wykładowca

w Zakładzie Filologii

 

Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko starszego wykładowcy / wykładowcy

w Zakładzie Filologii

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: filologia angielska

SŁOWA KLUCZOWE: filologia angielska (literaturoznawstwo amerykańskie)

Wymagania:

 

a)     posiadanie stopnia doktora udokumentowane odpisem dyplomu

b)     CV

c)     zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5. lat

d)     pomyślny wynik osobistej prezentacji

 

Preferowani kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako pierwsze miejsce pracy.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub

e-mail: dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

 

Termin składania ofert: 26.11.2013 – 14.12.2013 r.

Termin rozstrzygnięcia: najpóźniej do 18 grudnia 2013 r.

O terminie osobistej prezentacji powiadomimy mailowo.