Oferta pracy dla absolwentów: Przedstawiciel ubezpieczeniowo-finansowy

Oferta pracy dla absolwentów: Przedstawiciel ubezpieczeniowo-finansowy

OFERTA PRACY

Jedna z największych firm ubezpieczeniowo-finansowych w  związku z rozwojem poszukuje kandydatów na przedstawicieli ubezpieczeniowo-finansowych (praca w nowym zespole).

(Spotkania z kandydatami w II połowie października br, planowane szkolenie w listopadzie br.)

Oferujemy :

- program profesjonalnych  szkoleń,

-  pakiet motywacyjny, finansowe wsparcie na start (przez 12 m-cy),

- indywidualną ścieżkę rozwoju,

- niezależnośc i swobodę działania,

- elastyczny czas pracy,

- ciekawą pracę pełną wyzwań,

- partnerską, przyjazną atmosferę w nowym zespole.

Oczekujemy:

- wysokiej kultury osobistej i etyki zawodowej,

- rzetelności,

- zdolności interpersonalnych,

- nastawienia na realizację celów osobistych oraz biznesowych.

 

Więcej informacji – tel. 721 831 164 w godz. 10-17.

 

Aplikacje można przesyłac na adres: gra-spe@wp.pl.

 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.