Oferta pracy dla studentów: Pomoc przy realizacji projektu

Oferta pracy dla studentów: Pomoc przy realizacji projektu

                                                                     KARKONOSKA                                                                   

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA

                 W JELENIEJ GÓRZE                        

 

Z A T R U D N I

na podstawie umowy o pracę

                                                                                      

Studenta

do pomocy przy realizacji projektu Programu Operacyjnego Współpracy

Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

pn. „Zdrowa Szkoła i Kształcenie”

 

 

Do zadań Studenta będzie należało m. in.:

-     uczestniczenie w różnego rodzaju targach i promowanie Projektu;

-     pomoc przy organizowaniu reklamy Projektu;

-     kontakty ze szkołami;

-     wizyty w szkołach realizujących projekt „Zdrowa Szkoła i Kształcenie”;

-     pomoc w organizacji imprez centralnych;

-     ścisła współpraca z pracownikami naukowymi realizującymi Projekt.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

-     dyspozycyjności;

-     kreatywności, komunikatywności;

-     wysokiego poziomu komunikacji interpersonalnej;

-     umiejętności pracy w wielu obszarach jednocześnie i pod presją czasu;

 

Na dodatkowe pytania odpowiedzi udzielają pracownicy naukowi Projektu:

 

-  Marcela Burdzy  – e-mail: marcela.burdzy@kpswjg.pl

- dr Józef Zaprucki – e-mail: joezap@op.pl