Oferta pracy: Instruktor w Zakładzie Pielęgniarstwa (pediatria).

Oferta pracy: Instruktor w Zakładzie Pielęgniarstwa (pediatria).

Rektor

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko instruktora

w Zakładzie Pielęgniarstwa Wydziału Przyrodniczo - Technicznego

 

 

 

STANOWISKO:  instruktor -  2 osoby na 0,74 etatu

 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  pielęgniarstwo

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   04.02.2015 do 13.02.2015 r.

 

PRZEDMIOTY:  pediatria, pielęgniarstwo pediatryczne – zajęcia praktyczne

 

Warunki konkursu: 

 

a)     posiadanie dyplomu  mgr pielęgniarstwa

b)     posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

c)     doświadczenie z prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w placówce ochrony zdrowia z przedmiotu pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

 

Wymagane dokumenty:

 

a)     odpis dyplomu mgr

b)     dokument stwierdzający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

c)     CV

d)     wykaz osiągnięć dydaktycznych i zawodowych

 

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

e-mail; dziekanatWPT@kpswjg.pl

tel. 75 64 53 330

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 17.02.2015 r.