Oferta pracy: Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filologii

Oferta pracy: Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filologii

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filologii

Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Zakładzie Filologii

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: filologia angielska

SŁOWA KLUCZOWE: filologia angielska (literaturoznawstwo)

 

Warunki konkursu:

a)     posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa

b)     zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5. lat

 

Wymagane dokumenty:

 

a)     odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

b)     CV

c)     pomyślny wynik osobistej prezentacji

 

Preferowani kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako pierwsze miejsce pracy

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub

e-mail: dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

Termin składania ofert: 26.11.2013 – 12.01.2014 r.

Termin rozstrzygnięcia: najpóźniej do 15 stycznia 2014 r.

O terminie osobistej prezentacji powiadomimy mailowo.