Oferta pracy: Profesor w Zakładzie Pielęgniarstwa

Oferta pracy: Profesor w Zakładzie Pielęgniarstwa

Profesor zwyczajny

w Zakładzie Pielegniarstwa

 

Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora zwyczajnego w wymiarze 1 etatu

w Zakładzie Pielęgniarstwa

Wydziału Przyrodniczo - Technicznego

 

 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  pielęgniarstwo

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   25.09.2014 do 30.09.2014 r.

 

SŁOWA KLUCZOWE:  pielęgniarstwo internistyczne, geriatria

 

Warunki konkursu: 

a)     Posiadanie tytułu profesora

b)     zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5. lat

 

Wymagane dokumenty:

a)     kopia aktu nadania tytułu

b)     CV

c)     spis publikacji z ostatnich 5. lat

 

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

e-mail; dziekanatWPT@kpswjg.pl

tel. 75 64 53 332

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 01.10.2014 r.