Oferta pracy: Profesor zwyczajny / Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (ekonomika mediów)

Oferta pracy: Profesor zwyczajny / Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (ekonomika mediów)