Oferta pracy: Profesor zwyczajny / Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (nauki o poznaniu)

Oferta pracy: Profesor zwyczajny / Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (nauki o poznaniu)