Oferta pracy: Profesor zwyczajny w Zakładzie Pielęgniarstwa

Oferta pracy: Profesor zwyczajny w Zakładzie Pielęgniarstwa

Profesor zwyczajny

w Zakładzie Pielęgniarstwa

 

Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora zwyczajnego w wymiarze 1 etatu

w Zakładzie Pielęgniarstwa

Wydziału Przyrodniczo - Technicznego

 

 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  nauki medyczne

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   21.10.2014 do 30.10.2014 r.

 

SŁOWA KLUCZOWE:  pielęgniarstwo internistyczne, interna, neurologia

 

Warunki konkursu: 

a)     posiadanie tytułu profesora

b)     zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5. lat

c)     praktyka w pracy dydaktycznej ze studentami

 

Wymagane dokumenty:

a)     kopia aktu nadania tytułu

b)     CV

c)     spis publikacji z ostatnich 5. Lat

d)     kopia świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające pracę dydaktyczną ze studentami

 

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

e-mail; dziekanatWPT@kpswjg.pl

tel. 75 64 53 332

 

 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 31.10.2014 r.