Oferta pracy: Specjalista ds promocji Uczelni

Oferta pracy: Specjalista ds promocji Uczelni

 

KARKONOSKA

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA

W JELENIEJ GÓRZE

 

Z A T R U D N I

Specjalistę ds. Promocji Uczelni

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:

-     planowanie, koordynowanie i przeprowadzanie działań mających na celu pozytywne budowanie wizerunku Uczelni na rynku;

-     prowadzenie działań z zakresu promocji i PR na rynku polskim i rynkach zagranicznych;

-     kreowanie wizerunku Uczelni w mediach tradycyjnych i w nowych mediach, m. in. na portalach społecznościowych;

-     przygotowywanie materiałów informacyjnych;

-     współpracę z mediami poprzez przygotowywanie tekstów promocyjnych i informacyjnych;

-     udział w organizowaniu targów;

-     współpracę z redakcjami mediów i agencjami reklamowymi;

-     określanie operacyjnych celów i przedsięwzięć marketingowych;

-     udział w opracowywaniu rocznego planu marketingowego i strategii PR;

 

Od kandydatów oczekujemy:

-     znajomości rynku mediów w Jeleniej Górze;

-     umiejętności redagowania materiałów dziennikarskich, znajomości zwłaszcza dziennikarstwa internetowego;

-     pisemnego sporządzenia wzorca strategii  PR dla Uczelni

-     dyspozycyjności;

-     kreatywności, komunikatywności;

-     wysokiego poziomu komunikacji interpersonalnej;

-     umiejętności pracy w wielu obszarach jednocześnie i pod presją czasu;

-     wykształcenia wyższego kierunkowego (dziennikarstwo, PR,  marketing);

-     biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;

-     doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku przez co najmniej 5 lat;

-     dobrej, praktycznej znajomości MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel, Power Point;

 

CV i list motywacyjny należy kierować w terminie do 26.02.2016r.                                                  

  na adres: maria.kasztelan@kpswjg.pl    lub pocztą:

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Sekcja Kadr

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

 

    Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 2135.), przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze przy ulicy Lwóweckiej 18, 58-503 Jelenia Góra.              Dane te będą przetwarzane przez KPSW w celu realizacji procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania."