Oferta pracy: Starszy wykładowca w Zakładzie Dietetyki

Oferta pracy: Starszy wykładowca w Zakładzie Dietetyki

Rektor

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko starszego wykładowcy

w Zakładzie Dietetyki

Wydziału Przyrodniczo - Technicznego

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: dietetyka

SŁOWA KLUCZOWE: Technologia żywności i potraw z towaroznawstwem, Analiza i ocena jakości żywności

 

Warunki konkursu:

a)     posiadanie stopnia naukowego doktora

b)     zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane co najmniej 5. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5. lat

c)     staż pracy w szkolnictwie wyższym

 

Wymagane dokumenty:

a)     odpis dyplomu doktorskiego

b)     CV

c)     spis publikacji z ostatnich 5. lat

d)     dokumenty potwierdzające pracę zawodową w szkolnictwie wyższym

Preferowani kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako pierwsze miejsce pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

e-mail; dziekanatWPT@kpswjg.pl

tel. 75 64 53 332

 

Termin składania ofert: 16.11.2015 – 26.11.2015 r.

Termin rozstrzygnięcia:  27 listopada 2015 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.