Oferta pracy: Starszy wykładowca w zakładzie DZiKS

Oferta pracy: Starszy wykładowca w zakładzie DZiKS

 

Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko starszy wykładowca/wykładowca

w wymiarze pełnego etatu

w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: filozofia, etyka

SŁOWA KLUCZOWE: filozofia, etyka zawodu dziennikarza, etyka zawodu pedagoga

 

Warunki konkursu:

a)     posiadanie co najmniej stopnia doktora

b)     zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane co najmniej 5. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5. lat

c)     doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w pracy pedagogicznej

 

Wymagane dokumenty:

a)     odpis dyplomu doktorskiego

b)     CV

c)     spis publikacji z ostatnich 5. lat

d)     dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w oświacie

 

Preferowani kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub

e-mail: dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

 

Termin składania ofert: 10.09.2015 – 26.09.2015 r.

Termin rozstrzygnięcia: do 28 września 2015 r.
 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.