Oferta pracy: Starszy wykładowca w Zakładzie Fizjoterapii

Oferta pracy: Starszy wykładowca w Zakładzie Fizjoterapii

Starszy wykładowca

w Zakładzie Fizjoterapii

 

Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko starszego wykładowcy – 1 etat

w Zakładzie Fizjoterapii

Wydziału Przyrodniczo - Technicznego

 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  fizjoterapia

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   25.09.2014 do 06.10.2014 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:do dnia 07.10.2014 r.

SŁOWA KLUCZOWE:  fizjoterapia

 

Warunki konkursu: 

a)      posiadanie stopnia naukowego doktora udokumentowane odpisem dyplomu

b)      doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych

c)      posiadanie 8-letniego stażu pracy, w tym 3-letniego w szkolnictwie wyższym

d)     wskazanie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wymagane dokumenty:

 

a)      odpis dyplomu doktorskiego

b)      CV

c)      dokumenty potwierdzające staż pracy

d)     wykaz osiągnięć dydaktycznych i zawodowych

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

e-mail; dziekanatWPT@kpswjg.pl

tel. 75 64 53 332

 Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.