Oferta pracy: starszy wykładowca w Zakładzie Fizjoterapii WPT

Oferta pracy: starszy wykładowca w Zakładzie Fizjoterapii WPT

Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko starszego wykładowcy

w wymiarze pełnego etatu

w Zakładzie Fizjoterapii

Wydziału Przyrodniczo - Technicznego

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej

SŁOWA KLUCZOWE: fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa

Warunki konkursu:

1.      posiadanie co najmniej tytułu magister rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii

2.      zakończony lub w znacznym stopniu zaawansowany przewód doktorski

3.      doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych z zakresu fizjoterapii w szkolnictwie wyższym minimum 5 letnie;

4.      doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym minimum 10 letnie;

5.      doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w pracy w placówkach ochrony zdrowia zgodne z ww. specjalnością

Wymagane dokumenty:

1.      odpis dyplomu magisterskiego/doktorskiego

2.      CV

3.      spis publikacji z ostatnich 5 lat

4.      dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w placówkach ochrony zdrowia

Preferowani kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

 Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Przyrodniczo - Techniczny

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub

e-mail: dziekanatWPT@kpswjg.pl

 

Termin składania ofert: 23.02.2016 – 08.03.2016 r.

 

 

 

Termin rozstrzygnięcia: do 10 marca 2016 r.
 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.