Oferta pracy: Starszy wykładowca / wykładowca  w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Oferta pracy: Starszy wykładowca / wykładowca w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Starszy wykładowca / wykładowca

w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 

Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko starszego wykładowcy / wykładowcy

w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o mediach / nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

 

SŁOWA KLUCZOWE: komunikacja społeczna, komunikacja medialna, public relations, dziennikarstwo telewizyjne, dziennikarstwo radiowe

 

Warunki konkursu:

 

a)     posiadanie stopnia naukowego doktora

b)     zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5. lat

c)     w przypadku starszego wykładowcy minimum 8-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym

d)     pomyślny wynik osobistej prezentacji

 

Wymagane dokumenty:

 

a)     odpis dyplomu doktorskiego

b)     CV

c)     Spis publikacji z ostatnich 5. lat

 

Preferowani kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako pierwsze miejsce pracy

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub

e-mail: dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

 

Termin składania ofert: 05.07.2013 – 10.09.2013 r.

Termin rozstrzygnięcia: do 20 września 2013 r.

O terminie osobistej prezentacji powiadomimy mailowo.