Oferta pracy w Zakładzie Filologii KPSW

Oferta pracy w Zakładzie Filologii KPSW

Rektor

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko lektora

w wymiarze 0,75 etatu

w Zakładzie Filologii

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: filologia angielska

SŁOWA KLUCZOWE: lektorat języka angielskiego

 

Warunki konkursu:

a)     posiadanie tytułu magistra filologii angielskiej

b)     praca zawodowa poza szkolnictwem wyższym

 

Wymagane dokumenty:

a)     odpis dyplomu mgr

b)     CV

c)     dokumenty potwierdzające pracę zawodową poza szkolnictwem wyższym

 

Preferowani kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako pierwsze miejsce pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub

e-mail: dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

 

Termin składania ofert: 25.09.2015 – 29.09.2015 r.

Termin rozstrzygnięcia: do 30 września 2015 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.