Oferta pracy w Zakładzie Fizjoterapii WPT

Oferta pracy w Zakładzie Fizjoterapii WPT

Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko instruktor

w wymiarze niepełnego etatu

w Zakładzie Fizjoterapii

Wydziału Przyrodniczo – Technicznego

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: medycyna, fizjoterapia

SŁOWA KLUCZOWE: terapia manualna, masaż leczniczy, fizjoterapia w geriatrii i psychiatrii

Warunki konkursu:

1.      posiadanie co najmniej tytułu magister fizjoterapii

2.      doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w pracy w placówkach służby zdrowia zgodne z ww. specjalnością (oddział, przychodnia, poradnia w zakresie fizjoterapii w ortopedii, traumatologii, reumatologii, geriatrii i psychiatrii)/specjalizacja z fizjoterapii

Wymagane dokumenty:

1.      odpis dyplomu magisterskiego/doktorskiego

2.      CV

3.      spis publikacji z ostatnich 5 lat

4.      certyfikaty ukończenia kursów w zakresie terapii manualnej i masażu,

5.      certyfikat kursu masażu tensegracyjnego, kinesiology taping

6.      dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w placówkach służby zdrowia

Preferowani kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Przyrodniczo - Techniczny

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub

e-mail: dziekanatWPT@kpswjg.pl

 

Termin składania ofert: 10.02.2016 – 18.02.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia: 22 lutego 2016 r.
 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.