Oferta pracy: Starszy wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa

Oferta pracy: Starszy wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa

Starszy wykładowca

w Zakładzie Pielęgniarstwa

 

Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko starszego wykładowcy w wymiarze 1 etatu

w Zakładzie Pielęgniarstwa

Wydziału Przyrodniczo - Technicznego

 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  pielęgniarstwo

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   21.10.2014 do 30.10.2014 r.

 

SŁOWA KLUCZOWE:  Podstawy pielęgniarstwa, badanie fizykalne, filozofia i etyka zawodu, anestezjologia i pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia

 

 

Warunki konkursu: 

a)     posiadanie stopnia naukowego dr

b)     posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

c)     posiadanie doświadczenia z prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w placówce ochrony zdrowia z podstaw pielęgniarstwa, badań fizykalnych, filozofii i etyki zawodu, anestezjologii i pielęgniarstwa w stanach zagrożenia życia

d)     posiadanie 8-letniego stażu pracy, w tym 3-letniego w szkolnictwie wyższym

e)     zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5. lat

 

Wymagane dokumenty:

a)      odpis dyplomu doktorskiego

b)      CV

c)      spis publikacji z ostatnich 5. lat

d)     dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w dyscyplinie konkursowej.

 

Preferowani kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako pierwsze miejsce pracy

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

e-mail; dziekanatWPT@kpswjg.pl

tel. 75 64 53 332

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 31.10.2014 r.