Ogólnopolski Tydzień Kariery - Biuro Karier KPSW oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza!

Ogólnopolski Tydzień Kariery - Biuro Karier KPSW oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza!

W dniu 21 października w Auli Rektoratu odbyło się spotkanie studentów z przedstawicielami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz pracownikiem Biura Karier KPSW.
Spotkanie miało na celu przybliżenie sposobów na efektywny rozwój osobisty oraz na znalezienie wymarzonej pracy.
Słuchacze dowiedzieli się także o możliwościach pomocy ze strony Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jak również  uczelnianego Biura Karier .
Istotnym elementem spotkania była też prelekcja na temat najczęściej popełnianych błędów w kreowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Aby ich uniknąć, zapraszamy na konsultacje do Biura Karier – bud. nr 12, pok. 3
lub mail: biurokarier@kpswjg.pl

Już od nowego roku akademickiego zapraszamy wszystkich serdecznie do działającego na terenie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej Biura Karier. To miejsce w którym znajdziecie pomoc i poradę związana z wyborem ścieżki zawodowej.

Biuro Karier współpracuje z wieloma agencjami zatrudnienia a także na bieżąco umieszcza nowe oferty pracy na swojej stronie. To miejsce na uczelni gdzie otrzymacie pomoc w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych do waszej pierwszej i kolejnych prac! zapraszamy również do skorzystania z testów osobowości, które pomagają ukierunkować nas zawodowo, a także na specjalnie organizowane spotkania z doradcami zawodowymi, specjalistą prawa pracy oraz psychologiem.
Serdecznie zapraszamy!

kolegium 014
kolegium 001
kolegium 004
kolegium 010
telefon 470
telefon 471