Otwarcie polsko-czeskiej pracowni pielęgniarskiej

Otwarcie polsko-czeskiej pracowni pielęgniarskiej

W poniedziałek 20.03.2017 o godzinie 11:00 w budynku Wydziału Przyrodniczo Technicznego miało miejsce otwarcie polsko-czeskiej pracowni pielęgniarskiej - sali 203. W spotkaniu inaugurującym uroczystość uczestniczyło 20 studentek wraz z pracownikami dydaktycznymi z Republiki Czeskiej, Wyższej i Średniej Szkoły Medycznej z Trutnova. Studentki w dniach od 20 - 31 marca 2017 uczestniczą w stażu w Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej.

Gości zagranicznych oraz liczną reprezentację pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze powitał Rektor KPSW, prof. dr hab. Marian Ursel oraz Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą, koordynator projektu po stronie polskiej, mgr Kamila Biniek. Głos zabrała również Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, dr Wioletta Palczewska, która zaprezentowała  założenia projektu oraz tematykę planowanych staży dla studentów.

Po części wstępnej zgromadzeni udali się w kierunku pracowni dydaktycznej w sali 203. Wstęgę na drzwiach do pracowni przeciął prof. dr hab. Marian Ursel przy pomocy mgr Miluse Matejcovej, koordynatora projektu po stronie czeskiej. Zwiedzający pracownię mogli zobaczyć urządzenia i wyposażenie do nauki opieki nad noworodkami. Sprzęt został zgromadzony w celu przygotowania studentów do realizacji staży i warsztatów zaplanowanych w ramach projektu w zakresie opieki pediatrycznej.

Pomoce do pracowni pediatrycznej a także zaawansowane egzemplarze symulatorów i fantomów do nauki opieki ginekologicznej i inne pomoce można było zakupić dzięki dofinansowaniu otrzymanemu na realizację projektu pt.Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych, który realizowany jest w ścisłym partnerstwie ze Średnią i Wyższą Szkołą Medyczną w Trutnovie. Współfinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V A Polska-Czechy "Przekraczamy Granice" 2014 - 2020. Podczas wydarzenia obecna była lokalna prasa i telewizja.

- Relację w telewizji strimeo mozna obejrzeć pod adresem: http://strimeo.tv/film/wydarzenia-z-dnia-20032017-r (minuta 8:45). 

- Zobacz też artykuł na stronie lokalnego portalu Jelonka.com.: http://www.jelonka.com/news,single,init,article,67877

Więcej informacji o projekcie  można znaleźć na stronach internetowych naszej uczelni, natomiast relacje z pozostałych wydarzeń projektowych zostały zebrane tutaj.

Kamila Biniek

IMG_1351
IMG_1354
IMG_1358
IMG_1361
IMG_1363
IMG_1364
IMG_1368
IMG_1373
IMG_1377
IMG_1380
IMG_1384
IMG_1387
IMG_1390