Pierwsza pomoc to podstawa! Dołącz do Koła Naukowego „Paramedyk”.

Pierwsza pomoc to podstawa! Dołącz do Koła Naukowego „Paramedyk”.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w działalność Studenckiego Koła Naukowego „Paramedyk”, które funkcjonuje przy Wydziale Przyrodniczo-Technicznym KPSW w Jeleniej Górze. Jego założycielami w 2004 roku byli ówcześni studenci Ratownictwa Medycznego. Obecnie „Paramedyk” tworzą głównie studenci wydziału Pielęgniarstwa i  Fizjoterapii, aczkolwiek zapraszamy studentów wszystkich kierunków.


Cel działalności Studenckiego Koła Naukowego „Paramedyk”
 
•    pogłębianie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i kwalifikowanej pierwszej pomocy
•    rozwój indywidualnych zainteresowań studentów,
•    rozwój działalności naukowej,
•    uczestniczenie w zjazdach i sympozjach naukowych dotyczących pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego,
•    rozwój współpracy międzywydziałowej i międzyszkolnej,
•    współpraca z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pierwszą pomocą przedmedyczną i ratownictwem medycznym
•    udział w życiu uczelni, integracja środowiska studentów KPSW

Chcesz dołączyć? Skontaktuj się z nami - 726896718. Przewodniczącą Koła jest Magdalena Mytnik.

e
ew
timthumb.php
timthumrb.php
timthurmb.php