Po sesji

Po sesji

Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz administracji po raz kolejny wzięli udział w posiedzeniu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

 

Dnia 19.04.2016 odbyła się XXVII  sesja Rady Miejskiej, w której udział wzięli studenci KPSW. Sesja rozpoczęła się od relacji prezydenta na temat prac urzędu między sesjami. Omówiono m.in.: rozbudowę jeleniogórskiej strefy ekonomicznej, zapowiedź stałych kursów pociągu Pendolino relacji Jelenia Góra – Warszawa, plany inwentaryzacji oświetlenia w mieście oraz ogłoszenie konkursu na dyrektora teatru „Norwida”. Następnie nastąpiło obszerne wystąpienie przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej „Cieplice”, dotyczące działań jednostki, rozwoju uzdrowiska i dzielnicy oraz bezpieczeństwa. Kolejnym punktem obrad było głosowanie zmiany uchwały budżetowej ze względu na nadwyżkę, którą omówiła skarbnik urzędu.  Kolejne  głosowania dotyczyły zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta, powołania rady muzeum przy Muzeum Hauptmanna oraz podwyższenia wkładu zakładowego „Term Cieplickich”. Podczas  sesji zaprezentowano również zadania, na które przeznacza się środki PFRON. W tym miejscu prezydent zapowiedział powstanie w najbliższym czasie huśtawki integracyjnej, o którą w zeszłym roku interpelował radny Piotr Iwaniec wraz z naszym studentem Tomaszem Żylewiczem. Sesja zakończyła się rozpatrzeniem dwóch skarg mieszkańców względem urzędu oraz interpelacjami zgłoszonymi pod głosowanie na przyszłą sesję.

(Red.: Grzegorz Nielubiak, Tomasz Żylewicz)

foto 2
foto 3
foto 4