Studia podyplomowe i kursy

Studia podyplomowe i kursy

Karkonoska Państwowa Szkoła wyższa w Jeleniej Górze zaprasza wszystkie osoby chętne do skorzystania z oferty studiów podyplomowych oraz kursów prowadzonych w roku akademickim 2015/2016

Studia podyplomowe

 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i resocjalizacyjna
 • Socjoterapia z terapia pedagogiczną
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Kwalifikacje nauczycielskie
 • Rewalidacja. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej
 • Wizerunek: kreowanie i zarządzanie w turystyce, oświacie, kulturze i samorządzie
 • Odnowa biologiczna
 • Fizjoterapia i opieka w geriatrii

 

Kursy:

 • Zarządzanie wizerunkiem osobistym
 • Język angielski i niemiecki
 • Instruktor rekreacji ruchowej
 • Instruktor odnowy biologicznej
 • Masaż kosmetyczny twarzy Anti – Aging
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc
 • Instruktor sportu


Nie pobieramy żadnych opłat rekrutacyjnych!

Ilość miejsc ograniczona!

Szczegóły pod nr tel. 756453308 i w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Serdecznie zapraszamy!