Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla Samorządu Studenckiego, studentów fizjoterapii i pracowników Uczelni za uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej i odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku
śp. Dr Zygmunta Prochowicza

Podziękowania składają:
Dziekan oraz kierownictwo Wydziału Przyrodniczo-Technicznego