Pomóżmy Natalce wygrać z chorobą!

Pomóżmy Natalce wygrać z chorobą!

Zwracamy się do wszystkich z gorącą prośbą o pomoc!

Obecnie Natalia jest w trakcie intensywnej rehabilitacji i specjalnej kuracji wzmacniającej organizm. Dziewczynka odczuwa skutki rozpoczętej chemioterapii, której będzie poddawana jeszcze przez kolejne 2 lata. Natalia nadal potrzebuje pomocy.

11 letnia Natalka Gajda - córka jednego z wieloletnich pracowników KPSW niosącego zawsze wsparcie i chęć pomocy, w dniu swoich 11 urodzin, czyli 21 września źle się poczuła. Dwa dni później została skierowana do szpitala na badania. Na następny dzień Natalka została przewieziona do Kliniki Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu z diagnozą: chłoniak złośliwy śródpiersia.
Fakt pogarszały niefunkcjonujące prawidłowo nerki skutkiem czego, Natalka spędziła siedem dni na Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej. Teraz już wróciła na oddział Hematologii i rozpoczęła kurację z zastosowaniem chemioterapii.
Natalka ma ogromną szansę na całkowite wyleczenie w trakcie czekającej jej 24 miesięcznej kuracji.
Zostało jej założone indywidualne konto w fundacji "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową ". Środki zgromadzone na nim pomogą rodzinie Natalki sfinansować koszty leczenia.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:
Fundacja Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową
ul. Bujwida 42, 50-368 Wrocław
Bank Millennium S.A. 11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
z tytułem wpłaty "NATALIA GAJDA "