Powstaje Stowarzyszenie Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Powstaje Stowarzyszenie Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Przy Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w najbliższym czasie zostanie powołane Stowarzyszenie, które ma na celu szeroko pojęty rozwój Uczelni, wspieranie inicjatyw studenckich, a także wzmacnianie więzi Uczelni jej z absolwentami. 

Jeśli chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia lub zdobyć więcej informacji na jego temat, koniecznie skontaktuj z Działem Promocji KPSW (tel. 75 645 33 43, promocja@kpswjg.pl). Członkostwo daje Ci wiele możliwości. Zarówno będąc studentem, absolwentem i pracownikiem. 

Poniżej najważniejsze cele powstającej organizacji: 
- Propagowanie kultury studenckiej i wspieranie wszelkich inicjatyw studenckich służących jej krzewieniu.
- Promowanie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, określanej dalej skrótem „KPSW” oraz Dolnego Śląska w kraju i za granicą.
- Wzmocnienie więzi uczelni z jej interesariuszami.
- Tworzenie tradycji akademickiej.
- Promocja zawodowa studentów i absolwentów KPSW.
- Organizowanie pomocy materialnej dla studentów KPSW.

Zachęcamy do działania i członkostwa w Stowarzyszeniu!