Pozytywna ocena PKA dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Pozytywna ocena PKA dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych w roku akademickim 2013/2014 otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Polska Komisja Akredytacyjna  została powołana w celu doskonalenia działań dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych polskich uczelni oraz oceny ich jakości kształcenia. Podstawę prawną funkcjonowania organu stanowią przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,  a jednym z najważniejszych jego zadań jest dokonywanie ocen programowych oraz instytucjonalnych.

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna uzyskał akredytację na siedem lat. Świadczy to o wysokiej jakości i organizacji kształcenia.

Raport Polskiej Komisji Akredytacyjnej informuje, że kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna otrzymał aż siedem ocen jakościowych „w pełni”. Objął  następujące zakresy organizacji i edukacji:

·         Koncepcję rozwój uczelni

·         Cele kształcenia

·         Efekty kształcenia

·         System weryfikacji efektów kształcenia

·         Program studiów

·         Zasoby kadrowe

·         Infrastrukturę dydaktyczną

·         System wsparcia studentów w procesie uczenia się

·         Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia