Praca dodatkowa - projekt Geszko

Praca dodatkowa - projekt Geszko

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa zatrudni:
STUDENTA
na podstawie umowy o pracę na 0,2 etatu (około 8 godzin tygodniowo),
do pomocy przy realizacji projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 pn. „Zdrowa Szkoła i Kształcenie”
 

Do zadań Studenta będzie należało m. in.:

-     uczestniczenie w różnego rodzaju targach i promowanie Projektu;

-     pomoc przy organizowaniu reklamy Projektu;

-     kontakty ze szkołami;

-     wizyty w szkołach realizujących projekt „Zdrowa Szkoła i Kształcenie”;

-     pomoc w organizacji imprez centralnych;

-     ścisła współpraca z pracownikami naukowymi realizującymi Projekt.

Od kandydatów oczekujemy:

-     kreatywności, komunikatywności;

-     wysokiego poziomu komunikacji interpersonalnej;

-     znajomości pakietu MS Office (Excel, Word, Powerpoint);

-     umiejętności szybkiego pozyskiwania informacji (przez telefon, przeszukiwanie zasobów internetowych)

Mile widziana:

-     znajomość języków obcych;

-     umiejętność tworzenia prezentacji graficznych.

Na dodatkowe pytania odpowiedzi udzielają pracownicy naukowi Projektu:

- mgr Kamila Biniek – e-mail: kamila.biniek@kpswjg.pl

- dr Józef Zaprucki – e-mail: joezap@op.pl

Ofertę należy przesłać w terminie do 15.10.2012 r. na adres: kadry@kpswjg.pl, złożyć osobiście (Rektorat bud nr 1) lub przesłać pocztą:

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Sekcja Kadr

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra