Oferta pracy: Profesor w Zakładzie Fizjoterapii

Oferta pracy: Profesor w Zakładzie Fizjoterapii

Profesor nadzwyczajny / Profesor wizytujący

w Zakładzie Fizjoterapii

 

Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego / profesora wizytującego

w Zakładzie Fizjoterapii

Wydziału Przyrodniczo - Technicznego

 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  anatomia

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   24.01.2014 do 03.02.2014 r.

SŁOWA KLUCZOWE:  anatomia, anatomia rentgenowska

 

Warunki konkursu: 

a)     posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej

b)     zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5. lat

 

Wymagane dokumenty:

a)     odpis dyplomu

b)     CV

c)     spis publikacji z ostatnich 5. lat

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

e-mail; dziekanatWPT@kpswjg.pl

tel. 75 64 53 332

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 14.02.2014 r.