Praca: Instruktor w Zakładzie Pielęgniarstwa /Geriatria/

Praca: Instruktor w Zakładzie Pielęgniarstwa /Geriatria/

Rektor

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko instruktora

w Zakładzie Pielęgniarstwa Wydziału Przyrodniczo - Technicznego

 

 

 

STANOWISKO:  instruktor -  1 etat

DYSCYPLINA NAUKOWA:  pielęgniarstwo

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   27.01.2014 do 07.02.2014 r.

PRZEDMIOTY:  geriatria, pielęgniarstwo geriatryczne – wykład + zajęcia praktyczne, interna, pielęgniarstwo interistyczne – zajęcia praktyczne

 

Warunki konkursu: 

 

a)     posiadanie dyplomu  mgr pielęgniarstwa

b)     posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

c)     doświadczenie z prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w placówce ochrony zdrowia z przedmiotu geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

 

Wymagane dokumenty:

 

a)     odpis dyplomu mgr

b)     dokument stwierdzający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

c)     CV

d)     wykaz osiągnięć dydaktycznych i zawodowych

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

e-mail; dziekanatWPT@kpswjg.pl

tel. 75 64 53 330

 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 13.02.2014 r.