Oferty pracy dla pracowników dydaktycznych w WNHiS KPSW

Oferty pracy dla pracowników dydaktycznych w WNHiS KPSW

Aktualne oferty pracy dla pracowników dydaktycznych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych KPSW.
(szczegółowe informacje po kliknięciu na daną oferte).

 

 

- Profesor nadzwyczajny/profesor zwyczajny (filizofia) w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

- Profesor nadzwyczajny/profesor zwyczajny (nauki prawne) w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Administracji Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

- Profesor nadzwyczajny/profesor zwyczajny (nauki prawne) w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Administracji Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

- Wykładowca/starszy wykładowca (nauki ekonomiczne) w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Administracji Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

- Wykładowca/starszy wykładowca (nauki o poznaniu) w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

- Starszego wykładowcy/starszego wykładowcy (nauki prawne) w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Administracji Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

- Wykładowca/starszy wykładowca (pedagogika) w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

- Wykładowca/starszy wykładowca (pedagogika wczesnoszkolna) w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

- Wykładowca/starszy wykładowca (psychologia) w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych