Oferta pracy: Wykładowca w zakładzie pedagogiki (psycholog)

Oferta pracy: Wykładowca w zakładzie pedagogiki (psycholog)

Wykładowca

w Zakładzie Pedagogiki

 

Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy w wymiarze 0,91 etatu

w Zakładzie Pedagogiki

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia

SŁOWA KLUCZOWE: psychologia rozwojowa i osobowości, wspieranie psychopedagogiczne rozwoju dziecka

 

Warunki konkursu:

a)      posiadanie stopnia naukowego doktora

b)     zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5. lat

c)     pomyślny wynik osobistej prezentacji

 

Wymagane dokumenty:

a)      odpis dyplomu doktorskiego

b)     CV

c)     spis publikacji z ostatnich 5. lat

d)     deklaracja o tym, że Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze będzie pierwszym  miejscem pracy kandydata

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub

e-mail: dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

 

Termin składania ofert: 29.01.2015 – 08.02.2015 r.

Termin rozstrzygnięcia: do 09  lutego 2015 r.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.