Oferta pracy: Specjalista ds. Promocji Uczelni.

Oferta pracy: Specjalista ds. Promocji Uczelni.

KPSW w Jeleniej Górze

Z A T R U D N I

Specjalistę ds. Promocji Uczelni

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:

-     planowanie, koordynowanie i przeprowadzanie działań mających na celu pozytywne budowanie wizerunku Uczelni na rynku;

-     prowadzenie działań z zakresu promocji i PR na rynku polskim i rynkach zagranicznych;

-     kreowanie wizerunku Uczelni w mediach tradycyjnych i w nowych mediach, m. in. na portalach społecznościowych;

-     przygotowywanie materiałów informacyjnych;

-     współpracę z mediami poprzez przygotowywanie tekstów promocyjnych i informacyjnych;

-     udział w organizowaniu targów;

-     współpracę z redakcjami mediów i agencjami reklamowymi;

-     określanie operacyjnych celów i przedsięwzięć marketingowych;

-     udział w opracowywaniu rocznego planu marketingowego i strategii PR;

 

Od kandydatów oczekujemy:

-     umiejętności redagowania materiałów dziennikarskich, znajomości zwłaszcza dziennikarstwa internetowego;

-     dyspozycyjności, kreatywności i komunikatywności;

-     wykształcenia wyższego kierunkowego;

-     znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie;

 

Osobie, która będzie zatrudniona oferujemy pracę w pełnym wymiarze od 1 kwietnia br.

CV i list motywacyjny należy kierować w terminie do 18.03.2016 r na adres: maria.kasztelan@kpswjg.pllub pocztą.