Praca: Starszy wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa

Praca: Starszy wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa

Rektor

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy / starszego wykładowcy

w Zakładzie Pielęgniarstwa Wydziału Przyrodniczo - Technicznego

 

 

STANOWISKO:  wykładowca / starszy wykładowca -  1 etat

DYSCYPLINA NAUKOWA:  pielęgniarstwo

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   27.01.2014 do 07.02.2014 r.

PRZEDMIOTY:  psychiatria, pielęgniarstwo psychiatryczne – wykład, ćwiczenia, zajęcia praktyczne

 

Warunki konkursu: 

 

a)     posiadanie stopnia  naukowego dr

b)     posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

c)     doświadczenie z prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w placówce ochrony zdrowia z przedmiotu geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

d)     w przypadku stanowiska starszego wykładowcy: posiadanie 8-letniego stażu pracy, w tym 3-letniego w szkolnictwie wyższym,

e)     w przypadku stanowiska starszego wykładowcy: wskazanie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

 

Wymagane dokumenty:

 

a)     odpis dyplomu dr

b)     dokument stwierdzający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

c)     CV

d)     Dokumenty potwierdzające staż pracy

e)     wykaz osiągnięć dydaktycznych i zawodowych

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

e-mail; dziekanatWPT@kpswjg.pl

tel. 75 64 53 330

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 13.02.2014 r.