Oferta pracy: Wykładowca  w Zakładzie Edukacji Techniczno - Informatycznej

Oferta pracy: Wykładowca w Zakładzie Edukacji Techniczno - Informatycznej

Wykładowca

w Zakładzie Edukacji Techniczno - Informatycznej

 

Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy

w Zakładzie Edukacji Techniczno - Informatycznej

Wydziału Przyrodniczo - Technicznego

 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  nauki techniczne

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   09.09.2013 do 27.09.2013 r.

SŁOWA KLUCZOWE:  Informatyka, telekomunikacja

 

Warunki konkursu: 

a) Posiadanie stopnia naukowego doktora udokumentowane odpisem dyplomu

b) zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 3. lat

c) Znajomość:

-   systemów operacyjnych obsługujących systemy telefonii komórkowej (Android),

-   aplikacji mobilnych i integracji systemów,

-   systemów informacji przestrzennej,

-   podstaw grafiki komputerowej,

-   oprogramowania do grafiki -3D.

Wymagane dokumenty:

 

a)      odpis dyplomu doktorskiego

b)      CV

c)      spis publikacji z ostatnich 3. lat

 

Preferowani kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako pierwsze miejsce pracy

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

e-mail; dziekanatWPT@kpswjg.pl

tel. 75 64 53 330

 Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięci konkursu bez podania przyczyn.