Prestiżowa nagroda dla mgr Julity Izabeli Zapruckiej

Prestiżowa nagroda dla mgr Julity Izabeli Zapruckiej

Mgr Julita Izabela Zaprucka - interesariusz zewnętrzny Zakładu Filologii
uhonorowana prestiżową nagrodą!

Julicie Izabeli Zapruckiej - dyrektor Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze, osobie zaprzyjaźnionej z Uczelnią od wielu lat, zaangażowanej w działania na rzecz jej rozwoju, w szczególności ściśle związaną z Wydziałem Nauk Humanistycznych i Społecznych, i z kierunkiem filologia, przyznano  indywidualną nagrodę główną prestiżowego wyróżnienia jakim jest Nagroda Kulturalna Śląska.

Ideą nagrody jest wyróżnienie za szczególne zasługi w budowaniu porozumienia między Niemcami i Polakami i pielęgnowaniu i promowaniu śląskiego dziedzictwa kulturowego. W latach ubiegłych nagrodą zostali wyróżnieni:  Horst Bienek- niemiecki pisarz, Olga Tokarczuk, Karl Dedecius, Jan Miodek, Ewa Michnik - dyrektor Opery we Wrocławiu itd.

Nagroda Kulturalna Śląska przyznawana jest od 40 lat ( od 1977r.) przez Kraj Związkowy Dolnej Saksonii za wybitne osiągnięcia i wkład w promowanie kultury Śląska. Od 1991 roku rząd Dolnej Saksonii wiedziony ideą porozumienia i pojednania między Niemcami a Polakami, zmienił formułę nagrody i przyjął za cel wspieranie Nagrodą Kulturalną Śląska wspólnego pielęgnowania i rozwoju śląskiego dziedzictwa kulturowego, oraz twórczości kulturalnej Ślązaków. Od tamtej pory wspólnie z Dolnośląskim  Urzędem Marszałkowskim wyróżniani są  za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, literatury i sztuki polscy i niemieccy twórcy. Ponadto nagroda jest przyznawana za szczególne zasługi w zakresie utrzymywania, rozwoju i krzewienia śląskiego dorobku kulturowego. Nagroda ta przekształciła się w minionych latach w prestiżowe wyróżnienie polsko-niemieckie, zaliczane do trwałych elementów porozumienia między Polską a Niemcami. Międzynarodowe 12 osobowe jury  przyznaje co roku nagrodę główną dla laureata z Polski i z Niemiec oraz nagrodę specjalną.

40 Nagroda Kulturalna Śląska 2016 będzie wręczana 24 września br.  podczas uroczystej gali organizowanej przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski i rząd Kraju Związkowego Dolnej Saksonii we Wrocławiu – Stolicy Kulturalnej Europy.

Serdecznie gratulujemy!!!