Oferta pracy: Profesor w zakładzie Pedagogiki

Oferta pracy: Profesor w zakładzie Pedagogiki

Rektor

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora

w pełnym wymiarze

w Zakładzie Pedagogiki

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika

SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Warunki konkursu:

 

a)      posiadanie tytułu doktora habilitowanego/profesora

b)      zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane co najmniej 5. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5. lat

c)      minimum 8-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym

d)     praca zawodowa poza szkolnictwem wyższym ( szkoła podstawowa klasy I-III oraz przedszkole)

 

Wymagane dokumenty:

a)      kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub kopia aktu nadania tytułu

b)      CV

c)      spis publikacji z ostatnich 5. lat

d)     świadectwa pracy dokumentujące pracę zawodową poza szkolnictwem wyższym

 

Preferowani kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako pierwsze miejsce pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub

e-mail: dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

 

Termin składania ofert: 20.10.2015 – 21.10.2015 r.

Termin rozstrzygnięcia:  22 października 2015 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.