Program Erasmus 2012/2013

Program Erasmus 2012/2013

W roku akademickim 2012/2013 dostępne są stypendia dla studentów na wyjazdy na studia i praktykę w ramach Programu Erasmus. Studenci mogą otrzymać dofinansowanie na każdy miesiąc pobytu za granicą (ok. 300-400 Euro), zachowując prawo do stypendiów przyznanych w kraju. Dostępne są także stypendia dla wykładowców na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych, jak również dla pozostałych pracowników na wyjazdy w celach szkoleniowych. Zapraszamy chętnych do wyjazdów do składania wniosków do 15.11.2012 (im wcześniej, tym lepiej). Wszelkie dodatkowe informacje oraz potrzebne wnioski znajdują się w dziale „Współpraca z Zagranicą”; „Wymiany międzynarodowe”: wzz.kpswjg.pl.

Szczególnie zachęcamy wszystkich studentów, którzy rozważają wyjazd w przyszłym roku akademickim, do zgłoszenia (niezobowiązującego) tej chęci u Koordynatora ds. Programu Erasmus.

Na zdjęciu: Urszula Jałocha i Katarzyna Szyda podczas letniego semestru Erasmusowego 2011/2012 w Izmirze, Turcja.