PROGRAM TOP 500 INNOVATORS

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 czerwca 2011 r. ogłosiło  nabór na pilotażową edycjęprogramu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators - Science - Management - Commercialization.
Najlepsi pracownicy naukowo-badawczy jednostek naukowych, pracownicy centrów transferu technologii, menadżerowie innowacyjności zaangażowani w pracę zespołów badawczych mogą wziąć udział w programie stażowo-szkoleniowym na najlepszych w rankingu szanghajskim uczelniach na świecie, np. Harvard University, University of California - Berkeley, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology. Program dotyczy m.in. zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań.
 
  • Program w całości finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  • Do 2014 r. zostanie wysłanych na staże i szkolenia zagraniczne 500 osób.
  • Tematyka szkoleń:
    - współpraca nauki z gospodarką
    - zarządzanie badaniami naukowymi
    - komercjalizacja wyników badań.
  • Szkolenia trwają 2-3 miesiące.
 
Zgłoszenia do projektu należy przesyłać drogą elektroniczną do 18 czerwca 2011 r.
 
 

Szczegóły projektu, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji znajdziecie Państwo  tutaj.