Punkt poradniczo-konsultacyjny dla studentów

 

Zapraszamy do korzystania z pomocy Międzywydziałowego Punktu Konsultacyjno-Poradniczego. W ramach działalności Punktu udzielane są informacje oraz wsparcie dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują pomocy.

Dotychczasowa działalność Punktu wskazuje, że najczęściej o pomoc do dyżurujących osób zwracano się w sprawach rodzinnych (w tym osobistych, dotyczących uzależnień, itp.), socjalnych, prawnych, stypendialnych, dotyczących toku studiów, itp.). Konsultanci Punktu udzielali niezbędnych informacji oraz pomocy lub kierowali do odpowiednich instytucji.

Konsultanci punktu działają we współpracy ze sobą oraz pod nadzorem merytorycznym osób posiadających niezbędne doświadczenie w zakresie udzielania pomocy i poradnictwa. Obowiązuje zasada całkowitej poufności.

 

Porady są bezpłatne. Poradę można uzyskać również drogą mailową. Zapraszamy

 

Międzywydziałowy Punkt Poradniczo-Konsultacyjny mieści się w pok 313 na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

Dyżury

 

Dr Urszula Gałęska - Czwartek parzysty, 9.40-11.10

 

Mgr Przemysław Piotrowski - Każdy poniedziałek 9.40-11.10, Wtorek parzysty 9.40-11.10

 

 

Angelika Czucha i Justyna Suduł (wolontariusze) - Każda środa 9.40-11.10

 

Dawid Kisielewicz (przewodniczący Samorządu Studentów) - Środa parzysta: 11.10-13.00, Wtorek nieparzysty: 13.20-15.00

 

Zuzanna Hatlaś, Paulina Bułak, Magdalena Główczyk (wolontariusze) - Wtorek parzysty: 13.00-14.30

 

Poradę można również uzyskać drogą mailową: ppk@kpswjg.pl lub

punkt.poradniczo-konsultacyjny@kpswjg.pl

Na pewno odpowiemy!