Rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe

Rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację studentów, na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn.”Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego.

W ramach Projektu studenci KPSW w Jeleniej Górze będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych w okresie: od grudnia 2016 do czerwca 2018r.

W projekcie mogą wziąć udział studenci III roku studiów na kierunkach:

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

- Filologia

- Pedagogika – studia stacjonarne i niestacjonarne

- Dietetyka

- Wychowanie fizyczne

- Edukacja techniczno-informatyczna

oraz studenci II roku studiów na kierunkach:

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

- Filologia

- Pedagogika – studia stacjonarne i niestacjonarne

- Dietetyka

- Fizjoterapia

- Wychowanie fizyczne

- Edukacja techniczno-informatyczna

 

Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie podano w tabeli:

Lp.

Kierunki studiów na których wprowadzony zostanie system 6-miesięcznych praktyk

 

Przewidywana liczba studentów biorących udział w praktykach

 

1

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

13

2

Filologia

28

3

Pedagogika – studia stacjonarne

26

4

Pedagogika – studia niestacjonarne

10

5

Dietetyka

36

6

Fizjoterapia

17

7

Wychowanie fizyczne

25

8

Edukacja techniczno-informatyczna

18

Ogółem

173

 

Wniosek o udział w projekcie (załącznik 2) podpisany przez studenta, należy złożyć w dziekanacie wydziału (niezależnie od deklaracji, które otrzymali Państwo na spotkaniu informacyjnym).

Wniosek należy dostarczyć w terminie do 5.12.2016r.do godz.13.00

Załączniki:

Załącznik 1-Regulamin rekrutacji praktykantów KPSW

Załącznik 2- Wniosek studenta o udział w projekcie