Rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe - II EDYCJA

Rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe - II EDYCJA

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację studentów, na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn.”Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego.

W ramach Projektu studenci KPSW w Jeleniej Górze będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych w okresie: od października 2017 do stycznia 2019 r.

W projekcie mogą wziąć udział studenci II roku studiów na kierunkach:

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna                                 

- Filologia

- Pedagogika

- Dietetyka

- Fizjoterapia

- Wychowanie fizyczne

Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie podano w tabeli:

Lp.

Kierunki studiów na których wprowadzony zostanie system 6-miesięcznych praktyk

Przewidywana liczba studentów biorących udział w praktykach

1

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

5

2

Filologia

10

3

Pedagogika

15

4

Dietetyka

20

5

Fizjoterapia

15

6

Wychowanie fizyczne

15

Ogółem

80

 

Wniosek o udział w projekcie (załącznik 2) podpisany przez studenta, należy złożyć w Dziale Nauczania  (bud. nr 12, pok.. 202)
 Wniosek należy dostarczyć w terminie do20.10.2017 r. do godz. 15.00

Załączniki:

Załącznik 1-Regulamin rekrutacji praktykantów KPSW

Załącznik 2- Wniosek studenta o udział w projekcie
 

* II edycja