Rekrutacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze

Rekrutacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na zajęcia pod nazwą „Bawimy się po angielsku” realizowane w ramach projektu pod nazwą „Akademia Młodego Studenta” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze(1 godzina w tygodniu przez 30 tygodni, w każdym roku szkolnym, przez 3 lata). Nabór skierowany jest do uczniów z klas pierwszych SP nr 8 w Jeleniej Górze.

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego mają poszerzyć wiedzę ogólną dzieci w zakresie języka obcego. Zajęcia będą prowadzone w formie zabawy, z uwzględnieniem wielu pomocy dydaktycznych w formie gier, plansz, prostych instrumentów muzycznych. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli akademickich KPSW w Jeleniej Górze.

Zgodę na uczestnictwo w projekcie  podpisaną przez rodzica/ opiekuna prawnego ucznia należy złożyć w sekretariacie SP nr 8 w Jeleniej Górze, w terminie do 12 października 2018 r.

 

instagram
instagram
instagram