Relacja z Konferencji Bezpieczeństwa Lotniczego Bezpieczne Skrzydła

Relacja z Konferencji Bezpieczeństwa Lotniczego "Bezpieczne Skrzydła"

W Sobotę 16 kwietnia, o godzinie 10.00 dyrektor Aeroklubu Jeleniogórskiego Pan Jacek Musiał wraz z prorektorem Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze dr inż. Tadeuszem Lewandowskim otworzyli konferencje, witając zaproszonych gości, dziennikarzy i studentów.

Zanim specjalnie zaproszony na konferencję dr Maciej Lasek – Przewodniczący Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych, rozpoczął swoją prezentację, prorektor złożył deklarację, chęci rozwoju i włączenia w działania dydaktyczne Uczelni nowej specjalności na kierunku Edukacji Techniczno Informatycznej, która miałaby w swoim zakresie dotyczyć również bezpieczeństwa lotniczego.

Podczas swojego referatu dr Lasek, przedstawił m.in. historie bezpieczeństwa w lotnictwie, statystyki dotyczące bezpieczeństwa, wypadków i zdarzeń lotniczych na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat. Opowiedział o prawnych podstawach działalności Komisji, której przewodniczy, oraz omówił, przytaczając konkretne przykłady zdarzeń, aspekty pracy i kompetencji Komisji Bezpieczeństwa Lotniczego. Podczas swojej prezentacji, dr Lasek duży nacisk położył na kwestie współpracy i zaufania pomiędzy uczestnikami zdarzeń lotniczych, a Komisją, oraz prokuraturą i Policją.

Kolejni prelegenci, koncentrowali się przede wszystkim na omówieniu właśnie kwestii zaufania, do służb, oraz omówieniu konkretnego postepowania na wybranych przykładach zdarzeń lotniczych. Zapraszając do otwartej dyskusji gości zgromadzonych na Auli. Wśród głównych konkluzji konferencji, zwrócono uwagę, na brak wykwalifikowanej kadry, odpowiadającej za stan techniczny sprzętu lotniczego, jak również na beztroskę i brak koncentracji pilotów i instruktorów, co często jest przyczyną, zdarzeń lotniczych o mniejszych lub większych konsekwencjach dla zdrowia, czy używanego sprzętu lotniczego.

Studenci KPSW biorący udział w Konferencji zostali zaproszeni na bezpłatne loty zapoznawcze szybowcem.

Konferencja zorganizowana przez Aeroklub Jeleniogórski i Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze

DSC_0497
DSC_0500
DSC_0504
DSC_0512
DSC_0517
DSC_0522
DSC_0524
DSC_0540
DSC_0541
DSC_0542
DSC_0543
DSC_0458 копия
DSC_0460 копия